Elektronisk skadedjurssanering

Så funkar elektroniska mus- och råttskrämmare

För bästa saneringseffekt gäller det att komma åt mössens infrastruktur i huset — gångar och nästen. På så sätt lamslås gnagarnas gångsystem och mössen kan inte längre röra sig fritt i väggar, bjälklag, på kallvinden och i förekommande fall i krypgrund. Montering av en eller flera ultraljudsapparater sker då bäst i torpargrunden/källaren eller/och på kallvinden.

Vid montering i själva boningsutrymmet med en eller flera apparater i stickkontakter, kan saneringsgraden ibland bli tillfredsställande, men man får vara beredd på att mössen då kan finnas kvar i husets bi-utrymmen eftersom ultraljudet inte ens går igenom en tapet — inte så trevligt! Dyrt kan denna startegi också bli eftersom man i princip behöver en apparat i var/varannat rum.

Under sk mössår, då populationen närmast exploderar, kan hungern ibland tvinga gnagarna att göra utfall in i boningsutrymmen. Under sådana omständigheter behövs komplettering med fler ultraljudsapparater och i extrema fall behövs skyddet utökas till att täcka in även väggar och bjälklag (resonansapparat). Om denna typ av extra installation kommer att behövas eller ej, kan lätt konstateras med kontinuerlig övervakning, vilket för fritidshuset innebär minst var 14:e dag.

Kommer mössen direkt in i väggen via lockpanelen/brädforingen utan att passera källaren/krypgrunden, behöver man troligtvis också komplettera med resonansljud. Samma gäller om isoleringen på vinden är försedd med vindpapp eller det finns golvpanel på delar eller hela vindsbjälklaget — stoppar ultraljudet…!
Elektromagnetisk puls via elledningarna är tyvärr inget alternativ till resonansljud, då ingen tillverkare av dylika apparater har lyckats att vetenskapligt bevisa att elektropulsen har någon som helst effekt. Konsumentverket anser fö att påståendet om elektropulsens effekt är vilseledande marknadsföring och håller i skrivande stund på att förbjuda marknadsföringen av dessa apparater.

Sammanfattning

Under förutsättning att den mösskrämmarutrustning man väljer är helt modern med den senaste ljudtekniken (automatisk frekvensmodulering, mm), så är elektronisk skadedjurssanering OFELBAR om man beaktar utrustningens;

 1. Dimensionering (rätt typ och antal av apparat/er),
 2. Placering, samt att man även har läst
 3. Bruksanvisningen, t.ex. om att inte använda fällor och gift
  parallellt med saneringsutrustningen — motverkar syftet eftersom
  betet lockar till sig ännu fler gnagare…!

Allt prat om tillvänjning hos gnagarna kan tas med en stor nypa salt. Skadedjuren kan inte vänja sig vid MODERN elektronik. Kommer mössen tillbaks är det endast någon av villkoren 1-3 ovan som inte har blivit uppfyllt.

Här kan du söka efter våra produkter. Du kan söka på:

 • Typ av skadedjur
 • Produktnamn
 • Artikelnummer
 • Med mera…