Elektronisk skadedjurssanering

Så funkar elektroniska ormskrämmor

Precis som underjordiska djuren med dålig syn har ormar begåvats med mycket god hörsel och känslighet för markvibrationer. Därför flyttar dessa djur ut för att undvika faran när genomträngande ljudvibration skapas. Detta kan skapas antingen genom ultraljudsenheter eller vibrationsenheter.

Förvänta dig inte omedelbara resultat.Enheterna måste användas kontinuerligt och under en längre tid så det gäller att ha igång enheten så kontrollera batterier ofta och genomför batteribyten direkt vid behov. Annars kommer djuren snabbt tillbaka i de fall de bor kvar i närområdet. Vanligtvis har djuren gett sig av några veckor efter installation. Fortsätt använda enheterna även när djuren gett sig av för att förhindra att de kommer tillbaka.

I de fall djuren kommer tillbaka beror det på att dimensioneringen är bristfällig, eller att det är för långa intervaller mellan ofrånkomligt batteribyten. Det är alltid bra att använda flera enheter för att skärma av den yta som ni vill hålla fritt från orm.

Här kan du söka efter våra produkter. Du kan söka på:

  • Typ av skadedjur
  • Produktnamn
  • Artikelnummer
  • Med mera…