Elektronisk skadedjurssanering

Så funkar elektroniska mullvad- och sorkskrämmare

De flesta underjordiska djuren har dålig syn men de har begåvats med mycket god hörsel och känslighet för markvibrationer. Därför flyttar dessa djur ut för att undvika faran när genomträngande ljudvibration skapas. Detta kan skapas antingen genom ultraljudsenheter eller vibrationsenheter.

Förvänta dig inte omedelbara resultat. Djuren kommer att bli mer aktiva i försök att mota bort sina fiender/konkurrenter om sitt revir och boendeplats. Vanligtvis ökar aktiviteten innan den avtar i område, vilket skall ses som ett gott tecken!

Enheterna måste användas kontinuerligt och under en längre tid så det gäller att ha igång enheten så kontrollera batterier ofta och genomför batteribyten direkt vid behov. Annars kommer djuren snabbt tillbaka i de fall de bor kvar i närområdet. Vanligtvis har djuren gett sig av 3-4 veckor efter installation. Fortsätt använda enheterna även när djuren gett sig av för att förhindra att de kommer tillbaka. 

Användning av fällor och gift i kombination med elektronisk sanering rekommenderas inte. Kombinationen motverkar syftet eftersom betet lockar till sig ännu fler djur!

I de fall djuren kommer tillbaka beror det på att dimensioneringen är bristfällig eller att fällor används samtidigt i anslutning till enheterna, eller att det är för långa intervaller mellan ofrånkomligt batteribyten. Det är alltid bra att använda flera enheter för att skärma av den yta som ni vill hålla fritt från sorkar och mullvadar.

Här kan du söka efter våra produkter. Du kan söka på:

  • Typ av skadedjur
  • Produktnamn
  • Artikelnummer
  • Med mera…